gardensclubPovodom predstavljanja zbirke pripovjedaka Predraga Daraboša

U večernjim satima petka, 3. lipnja, na Franjevačkom trgu u Varaždinu skupina mladih ljudi -dvojica bubnjara, žonglerka, plesačia, body painter i dvoje modela oslikanih tijela – privlačila je pozornost varaždinskih šetača koji su se ubrzo nakon zastajkivanja, zahvaljujući oglasnom plakatu, ali i sandwich-manu koji je dijelio pozivnice, mogli uvjeriti kako je tekuća priredba samo uvertira u nastupajuću promociju najnovije knjige Predraga Daraboša, «Strategija pitona», u prostoriji Galerije Foruma mladih. 

Uvodni performance sučelice spomeniku Grguru Ninskom, međutim, nije bio jedino iznenađenje koje je pisac upriličio za (potencijalnu) publiku ove promocije. Nesvakidašnji pretprogram nastavljen je kratkim nastupom zagrebaškog jazz-dueta, vokalistice Franciske Fis i gitarista Ivana Kapeca, u samoj prostoriji održavanja promocije. Vedar i opušten uvod pridonio je opuštenosti atmosfere u kojoj su Predrag Daraboš i njegovi gosti knjigu predstavili (ipak) na tradicionalan način, dakle govoreći okupljenima ex cathedra, no i sama usmena promocija pokazala se pomalo pomaknutom jer je pisac ujedno bio i voditelj promocije, a ulogu voditelja povremeno je preuzimalo i dvoje gostiju, kad bi autoru postavljali pitanja u vezi knjige.

Predrag Daraboš, autor knjige «Urbs Dei – Čudesni prospekt grada» i zbirke pripovjedaka i pjesničkih proza «Grad u nebu», predstavio je «Strategiju pitona» uz pomoć Valentine Šinjori, profesorice koja mu je još za procesa nastajanja  ovih priča pomagala svojim jezičnim savjetima i primjedbama, i Dragutina Dumančića, predstavnika izdavačke kuće «Ceres», ujedno i nakladnika ove knjiga.

Na početku svog izlaganja Valentina Šinjori je dovitljivo definirala cilj ove promocije kao nešto što bi trebalo nagnati prisutne na iščitavanje Daraboševe zbirke, jer, kako je rekla, ova knjiga ne spada u red onih koje mogu poslužiti za opuštanje u predasima koje dopušta užurbanost svakodnevice, već je riječ o literaturi koja od čitatelja zahtijeva pun angažman i promišljanje o pročitanom. Tomu prikladno postavljena je i strategija «Strategije pitona»: njezin način očuđavanja svakodnevnih stvari mami čitateljevu znatiželju, a samu znatiželju Valentina Šinjori je proglasila prvim principom na kojemu je građena ova zbirka.

Objašnjavajući osobitost svakog od dva dijela Daraboševe zbirke (prvi nosi naslov same zbirke, a drugi «9,99 skica za propast Amerike»), prof. Šinjori predložila je još jedno moguće grupiranje tekstova u «Strategiji pitona». Prvu bi skupinu činili tekstovi u kojima je osnovna tema zlo, i to u različitim pojavnim oblicima, a kao ogledni primjer ove grupe može poslužiti «Piton», pripovjetka koja na neki način predstavlja centralni moment zbirke.

Zahvaljujući višeslojnosti ove Daraboševe novele moguća su i različita isčitavanja «Pitona», a prof. Šinjori istaknula je sadističku i destruktivnu komponentu ljubavi koja partneru ne ostavlja prostora za otpor koju bi u jednoj od mogućih interpretacija mogao reprezentirati lik pitona. U ovu grupu tekstova, estetski najdomljiviju, kako kaže Valentina Šinjori, spadali bi i tekstovi iz drugog dijela zbirke, crtice koji kritički obrađuju barbarizam suvremene američke civilizacije.

Drugu grupu činile bi pripovjetke u kojima su likovi «stvarni» ljudi koji traže svetost ljubavi, protkane finim humorom, a u kojima se može zamijetiti i pripovjedačeva blaga ironija na račun pomalo uzaludne potrage za mirom tamo gdje njega možda i ne može biti. Napokon, u treću grupu spadali bi žanrovski teže odredivi oblici koji se mjestimice približavaju tipu pjesme u prozi, a obilježeni su liričnošću i promišljanjem ljubavi kao sudara ekstremnih emocija.

Na kraju promocije nakladnik Dragutin Dumančić podsjetio je prisutne na zlatno doba svoje izdavačke kuće tijekom 90-tih i dao naslutiti kako se Ceres Daraboševom knjigom nada postići barem približan uspjeh onomu kakav je svojedobno ostvarila proza «Kratki izlet» Ratka Cvetinića, također u njihovoj nakladi.