Impresije

GRAD U NEBU

Proza je to koja je suptilna, znalački napisana, estetski zaokružena, misaona i duhovna. Pravo osvježenje u našoj produkciji usmjerenoj na brzu i laku konzumaciju.

BOŽICA JELUŠIĆ, književnica

Knjiga je sofisticirana, duboka, metaforički savršena, mudra, plaha, smjela, iskrena i divna.

DIANA DAUENHAUER, novinarka

URBS DEI

Više nego dojmljiv istup na književnu scenu; ambiciozan, eruditski “magijski realizam” u multimedijalnom projektu “Urbs Dei”.

DENIS PERIČIĆ, književnik

LJUBAV JE IGRA NA ŽICI

Ljubav je igra na žici koja se upinje ostati čista jer je na opasnu mjestu, sklona je padu – ponoru i raznim provjerama. Ovdje svijet bezglavo komunicira na razapetoj žici života. Kome je uopće dano da svlada taj opasan hod i prođe nemoguće?

Autorovo pero opisuje dva kontrastna svijeta koja prolaze jedan kraj drugoga bez utjecaja: jedan u svome ludilu, groznici preživljavanja, a drugi pomalo žonglerski, fantastičan, bez tla pod nogama; jedan smiješan i apsurdan, drugi ozbiljan i dubok.

Ove pripovijetke traže svoga mudra čitatelja koji se može dovinuti kuda stalno stremi autorovo pero, u koje eterične visine. Možda do Chagalovih ledbećih nevjesta ili među guslače na krovu s milozvukim violinama, u svijet koji postoji samo izvan okvira zbilje na koju smo navikli.

Nikada do kraja razotkriven, pisac nas vodi putem punim iznenađenja, preciznih metafora, sublimiranih mudrosti, neobičnih zaključaka, velike jezičke kulture, savršene vještine pisanja s obiljem mašte koja me istodobno i zbunjuje i očarava.

ZDENKA HERŠAK, dramska glumica i književnica

“U ovim pripovijetkama spoznat ćete dvije stvari: da svijet kakav mislite da jest i da treba biti, zapravo ne postoji, i da taj i takav svijet možete promijeniti.”

MAJA ANDRIĆ, književnica iz Sarajeva